Privacy policy

Schoonheidsinstituut Eleonore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

 • Eleonora Vandenbussche
 • Rijselstraat 55, 8200 Sint-Michiels Brugge
 • 050 30 02 90
 • noortje.noor@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidsinstituut Eleonore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidsinstituut Eleonore verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • - Huidtype
 • - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidsinstituut Eleonore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidsinstituut Eleonore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidsinstituut Eleonore) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidsinstituut Eleonore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, 2 jaar na laatste gebruik van onze diensten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidsinstituut Eleonore verstrekt niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidsinstituut Eleonore gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidsinstituut Eleonore en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar noortje.noor@hotmail.com. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidsinstituut Eleonore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via noortje.noor@hotmail.com.